Bentham Science Logo

Track Your Manuscript:


Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry

Formerly: Current Medicinal Chemistry - Anti-Cancer Agents

Volume 22, 20 Issues, 2022
ISSN: 1875-5992 (Online)
ISSN: 1871-5206 (Print)
This journal supports open access

Contents

Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry , Volume 13 - Number 2


Antiangiogenic Triterpenes Isolated from Chinese Herbal Medicine Actinidia chinensis Planch

, 13(2): 195 - 198

Wen-Jun Zhu, De-Hong Yu, Mei Zhao, Meng-Gan Lin, Qin Lu, Qi-Wei Wang, Ying-Yun Guan, Gui-Xiu Li, Xin Luan, Yi-Fang Yang, Xue-Mei Qin, Chao Fang, Guo-Hong Yang and Hong-Zhuan Chen


DOI: 10.2174/1871520611313020002A Sample Selection Strategy to Boost the Statistical Power of Signature Detection in Cancer Expression Profile Studies

, 13(2): 203 - 211

Zhenyu Jia, Yipeng Wang, Yuanjie Hu, Christine McLaren, Yingyan Yu, Kai Ye, Xiao-Qin Xia, James A. Koziol, Waldemar Lernhardt, Michael McClelland and Dan Mercola


DOI: 10.2174/1871520611313020004

BRCA2 Dysfunction Promotes Malignant Transformation of Pancreatic Intraepithelial Neoplasia

, 13(2): 261 - 269

Qi Wang, Hongrui Liu, Tingting liu, Shizhen Shu, He Jiang, Shidan Cheng, Yaozong Yuan, Weiguo Yang and Lifu Wang


DOI: 10.2174/1871520611313020012


Oncogenic miR-544 is an Important Molecular Target in Gastric Cancer

, 13(2): 270 - 275

Qiaoming Zhi, Xiaobo Guo, Lei Guo, Rongjuan Zhang, Jinling Jiang, Jun Ji, Jianian Zhang, Jun Zhang, Xuehua Chen, Qu Cai, jianfang Li, Bingya Liu, Zhenggang Zhu and Yingyan Yu


DOI: 10.2174/1871520611313020013

Experimental and Theoretical Advances in Functional Understanding of Flavonoids as Anti-Tumor Agents

, 13(2): 307 - 332

Bandarugattu V. Babu, Naveen K. Konduru, Waro Nakanishi, Satoko Hayashi, Naseem Ahmed and Petar M. Mitrasinovic


DOI: 10.2174/1871520611313020017The Therapeutical Potential of a Novel Pterocarpanquinone LQB-118 to Target Inhibitor of Apoptosis Proteins in Acute Myeloid Leukemia Cells

, 13(2): 341 - 351

Flaviana R. de Souza Reis, Fernanda C. Casal de Faria, Carolina P. Castro, Paloma S. de Souza, Flavia da Cunha Vasconcelos, Reinaldo D. Bello, Alcides J. da Silva, Paulo R.R. Costa and Raquel C. Maia


DOI: 10.2174/1871520611313020019A Natural Anticancer Agent Thaspine Targets Human Topoisomerase IB

, 13(2): 356 - 363

Silvia Castelli, Prafulla Katkar, Oscar Vassallo, Mattia Falconi, Stig Linder and Alessandro Desideri


DOI: 10.2174/1871520611313020021

Editor-in-Chief

Simone Carradori
Department of Pharmacy
“G. d’Annunzio” University of Chieti-Pescara
Chieti
(Italy)
Biography
View Full Editorial Board

COPE Compliant

Cope Logo

Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog