Bentham Science Logo

Track Your Manuscript:


Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry

Formerly: Current Medicinal Chemistry - Anti-Cancer Agents

Volume 22, 20 Issues, 2022
ISSN: 1875-5992 (Online)
ISSN: 1871-5206 (Print)
This journal supports open access

Contents

Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry , Volume 16 - Number 2
Escape, or Vanish: Control the Fate of p53 through MDM2-Mediated Ubiquitination

, 16(2): 174 - 189

Jinlian Wei, Yingrui Yang, Mengchen Lu, Lili Xu, Fang Liu, Zhenwei Yuan, Qichao Bao, Zhengyu Jiang, Xiaoli Xu, Xiaoke Guo, Xiaojin Zhang, Qidong You and Haopeng Sun


DOI: 10.2174/1871520615666150907093358A Review on Mechanisms of Anti Tumor Activity of Chalcones

, 16(2): 200 - 211

Rahul Sharma, Rakesh Kumar, Rishi Kodwani, Sukriti Kapoor, Anukriti Khare, Ritu Bansal, Sonali Khurana, Sandhya Singh, Jennifer Thomas, Bornika Roy, Rajendra Phartyal, Shukla Saluja and Sanjay Kumar


DOI: 10.2174/1871520615666150518093144
Editor-in-Chief

Simone Carradori
Department of Pharmacy
“G. d’Annunzio” University of Chieti-Pescara
Chieti
(Italy)
Biography
View Full Editorial Board

COPE Compliant

Cope Logo

Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog