Bentham Science Logo

Track Your Manuscript:


Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry

Formerly: Current Medicinal Chemistry - Anti-Cancer Agents

Volume 22, 20 Issues, 2022
ISSN: 1875-5992 (Online)
ISSN: 1871-5206 (Print)
This journal supports open access

Contents

Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry , Volume 16 - Number 4
miR-203 Suppresses the Proliferation and Metastasis of Hepatocellular Carcinoma by Targeting Oncogene ADAM9 and Oncogenic Long Non-coding RNA HULC

, 16(4): 414 - 423

Daiwei Wan, Shunli Shen, Shunjun Fu, Burnley Preston, Coder Brandon, Songbing He, Chenglong Shen, Jian Wu, Sutong Wang, Wenxuan Xie, Bin Chen, Liya A, Yixing Guo, Dingcheng Zheng, Qiaoming Zhi and Baogang Peng


DOI: 10.2174/1871520615666150716105955miRNA-101 Suppresses Epithelial-to-mesenchymal Transition by Targeting HMGA2 in Pancreatic Cancer Cells

, 16(4): 432 - 439

Yixing Guo, Xiaogeng Deng, Qiaoming Zhi, Jin Zhou, Jin Tang, Lexiang Zeng, Jiemin Deng, Zhixi Li, Daiwei Wan, Wenli Jiang, Jiajia Zhou, Jie Zhang, Yaohao Wu, Chenglong Shen, Songbing He, Ronglin Qiu and Wen Gu


DOI: 10.2174/1871520615666150507122142MicroRNA-183 Functions As an Oncogene by Regulating PDCD4 in Gastric Cancer

, 16(4): 447 - 455

Chenglong Li, Li Deng, Qiaoming Zhi, Qingyou Meng, Aimin Qian, Hongfei Sang, Xiaoqiang Li and Jiazeng Xia


DOI: 10.2174/1871520615666150914114237
Editor-in-Chief

Simone Carradori
Department of Pharmacy
“G. d’Annunzio” University of Chieti-Pescara
Chieti
(Italy)
Biography
View Full Editorial Board

COPE Compliant

Cope Logo

Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog