Bentham Science Logo

Track Your Manuscript:


Current Alzheimer Research

Volume 19, 14 Issues, 2022
ISSN: 1875-5828 (Online)
ISSN: 1567-2050 (Print)
This journal supports open access

Contents

Current Alzheimer Research , Volume 14 - Number 8

Research Article

Nutritional Deficiency in Early Life Facilitates Aging-Associated Cognitive Decline

, 14(8): 841 - 849

Yu Kang, Yun Zhang, Zijuan Feng, Mingjing Liu, Yanhua Li, Huan Yang, Dan Wang, Lingling Zheng, Dandan Lou, Liangping Cheng, Chunjiang Chen, Weitao Zhou, Yi Feng, Xiaoyong Li, Jianzhong Duan, Mengjiao Yu, Shou Yang, Yuhang Liu, Xin Wang, Bo Deng, Chenghui Liu, Xiuqing Yao, Chi Zhu, Chunrong Liang, Xiaolong Zeng, Sisi Ren, Qunying Li, Yin Zhong, Yong Zhang, Jun Kang, Yong Yan, Huaqing Meng, Zhaohui Zhong, Weihui Zhou, Yanjiang Wang, Tingyu Li* and Weihong Song*


DOI: 10.2174/1567205014666170425112331Review Article

Molecular Targets of Tannic Acid in Alzheimer's Disease

, 14(8): 861 - 869

Nady Braidy*, Bat-Erdene Jugder, Anne Poljak, Tharusha Jayasena, Seyed Mohammad Nabavi, Perminder Sachdev and Ross Grant*


DOI: 10.2174/1567205014666170206163158


Editor-in-Chief

Debomoy K. Lahiri
(19340 citations)
Department of Psychiatry
Indiana University School of Medicine
Indianapolis, IN
(United States)
Biography
View Full Editorial Board

COPE Compliant

Cope Logo
New eBookYou can view the contents of this eBook [here] or purchase it [here].

Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog