Bentham Science Logo

Track Your Manuscript:


Current Gene Therapy

Volume 22, 5 Issues, 2022
ISSN: 1566-5232 (Print)
ISSN: 1875-5631 (Online)
This journal supports open access

Contents

Current Gene Therapy , Volume 19 - Number 4
Research Article
Research Article

A Recurrent Rare SOX9 Variant (M469V) is Associated with Congenital Vertebral Malformations

, 19(4): 242 - 247

Nan Wu, Lianlei Wang, Jianhua Hu*, Sen Zhao, Bowen Liu, Yaqi Li, Huakang Du, Yuanqiang Zhang, Xiaoxin Li, Zihui Yan, Shengru Wang, Yipeng Wang, Jianguo Zhang, Zhihong Wu, DISCO (Deciphering Disorders Involving Scoliosis & Comorbidities) study group and Guixing Qiu


DOI: 10.2174/1566523219666190924120307


General Review ArticleGeneral Review Article
Editor-in-Chief

Liang Cheng
College of Bioinformatics, Science and Technology
Harbin Medical University
Harbin, Heilongjiang
(China)
Biography
View Full Editorial Board

COPE Compliant

Cope Logo
New eBookYou can view the contents of this eBook [here] or purchase it [here].

Advertisement

Jan-2022-banMechanisms-of-Metabolic-Disorders-(MMD)

Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog