Bentham Science Logo

Track Your Manuscript:


Current Molecular Medicine

Volume 22, 10 Issues, 2022
ISSN: 1875-5666 (Online)
ISSN: 1566-5240 (Print)
This journal supports open access

Contents

Current Molecular Medicine , Volume 18 - Number 6


Research Article

Establishment of Retinal Degeneration Model in Rat and Monkey by Intravitreal Injection of Sodium Iodate

, 18(6): 352 - 364

Qingjian Ou, Tong Zhu, Peng Li, Zongyi Li, Li Wang, Chunpin Lian, Hua Xu, Caixia Jin, Furong Gao, Jing-Ying Xu, Juan Wang, Jieping Zhang, Weiye Li, Haibin Tian*, Lixia Lu* and Guo-Tong Xu*


DOI: 10.2174/1566524018666181113104023Research Article

Differential Expression of Sumoylation Enzymes SAE1, UBA2, UBC9, PIAS1 and RanBP2 in Major Ocular Tissues of Mouse Eye

, 18(6): 376 - 382

Qian Nie*, Lan Yang*, Wenjie Qing*, Jie Xie, Xiaodong Gong, Huimin Chen, Yuwen Gan, Ling Wang, Jia-Wen Xiang, Yuan Xiao, Zhigang Chen and David Wan-Cheng Li*


DOI: 10.2174/1566524018666181116112208Research Article

Digitoxin Suppresses Store Operated Calcium Entry by Modulating Phosphorylation and the Pore Region of Orai1

, 18(6): 392 - 399

Lijuan Zhou, Xiangxiang Chi, Yaping Zhu, Tian Zhang, Jindou Liu, Guolin Ma, Lian He, Shuce Zhang, Ping Gao, Yubin Zhou*, Jin Liu* and Youjun Wang


DOI: 10.2174/1566524018666181113111316


Research Article

Enhanced Resistance of Triploid Crucian Carp to Cadmium-induced Oxidative and Endoplasmic Reticulum Stresses

, 18(6): 400 - 408

Wenbin Liu, Yuanhui Wen, Minmeng Wang, Saiyu Gui, Xiaochao Li, Yunpeng Fan, Xiang Yan, Yuqi Lin, Yuyan Sun, Jinhui Liu, Liangyue Peng, Shaojun Liu, David Wancheng Li* and Yamei Xiao*


DOI: 10.2174/1566524018666181113105018Editor-in-Chief

Andras Guttman
Research Institute of Chemical and Process Engineering
University of Pannonia
Veszprém
(Hungary)
Biography
View Full Editorial Board

COPE Compliant

Cope Logo

Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog